Geneeskundige Kring van Aalst

Brand, Web Design, Content

Diagnose: bloedarmoede in front- en back end

De Geneeskundige kring van Aalst (GKA) stelde zich aan ons voor als een wettelijk erkende beroepsvereniging voor de huisartsen en specialisten in ‘Groot Aalst’. De vereniging telt een 400-tal leden die voor een jaarlijkse bijdrage kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderbouwde en geaccrediteerde bijscholingen enerzijds en laagdrempelige ‘sociale’ activiteiten anderzijds.

“De GKA is weinig of niet bekend bij jonge, nieuwe artsen en specialisten waardoor het ledenaantal stagneert. Van de huidige leden neemt vooral de oudere generatie deel aan de bijscholingen en activiteiten waardoor de beoogde dynamiek en interactie niet optimaal is.” Aldus voorzitter dr. Rogier Caluwé, MD PhD FASN

Intake met het voltallige nieuwe bestuur

Tijdens de strategische workshop werd de missie van de GKA snel duidelijk: de afstand tussen artsen verkleinen en het onderlinge contact bevorderen. Wat alle partijen, inclusief de patiënt, enkel ten goede komt.

Alleen speelde de hierboven gestelde diagnose hen parten. Een nieuw gezicht, een opgefriste vitrine voor het activiteitenaanbod, een dynamische profilering en een vlot beheer van inschrijvingen en betalingen drongen zich dan ook op.

Medicom zorgde voor een scherp gestelde missie & visie als solide basis voor een nagelnieuw brand, een performante nieuwe website, nieuwe copy en een gebruiksvriendelijke module voor het aanvragen en online betalen van het jaarlijkse lidmaatschap.

Een bruisende community van artsen in Groot Aalst

In een tweede fase integreerden we op de website een community platform waar de leden presentaties kunnen raadplegen, napraten over bijscholingen en activiteiten, suggesties kunnen doen qua sprekers en topics, én elkaars gegevens kunnen terugvinden.

De interventie van Medicom is een bloedtransfusie die aanslaat, gebleken. We merken een aanzienlijke instroom van nieuwe leden en het aantal deelnemers voor de bijscholingen en onze socio-culturele activiteiten heeft nog nooit zo hoog gelegen.

Dr. Rogier Caluwé, Voorzitter GKA

Klaar voor je anamnese?

Wij staan klaar om te luisteren.

Stel je vraag